Skip to main content

Privacy Policy.

XPACT training & coaching​ vindt jouw privacy erg belangrijk. Het is een grondrecht waar we met z’n allen zorgvuldig mee om moeten gaan. Ik doe er alles aan om jouw privégegevens te beschermen en zorgvuldig te bewaren, maar zeker ook te verwijderen wanneer de bewaartermijn is verstreken. XPACT training & coaching vraagt alleen die gegevens van jou, die noodzakelijk zijn om je zo goed mogelijk te kunnen helpen tijdens ons traject. Hieronder volgt een uiteenzetting met uitleg, welke gegevens van jou worden gevraagd en waarvoor ze worden gebruikt. Daarnaast lees je wat je rechten zijn, de maximale bewaartermijn van de gegevens en wie toegang heeft tot jouw data.
Verantwoordelijkheid voor de verstrekte gegevens:
XPACT training & coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hiervoor is Pieter Blonk als functionaris gegevensbescherming aangesteld. Met hem kun je contact opnemen voor vragen of klachten over de bescherming van je gegevens. Je kunt hem bereiken via info@pieterblonk.nl
Gegevens die worden vastgelegd:
Wanneer je contact opneemt met XPACT training & coaching, zoals bijvoorbeeld via het contactformulier worden er al een aantal gegevens vastgelegd. Dit kan ook wanneer je haar bijvoorbeeld telefonisch benaderd of een e-mail stuurt. XPACT training & coaching gebruikt jouw gegevens alleen met een specifiek doel, namelijk om jou verder te helpen met je vraag voor- en tijdens het coachingstraject.
Dit zijn gegevens die door XPACT training & coaching verwerkt (kunnen) worden:
  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • Geboortedatum en –plaats
  • Geslacht
  • Gegevens betreffende uw (mentale) gezondheid
  • Gegevens plan van aanpak, werkplan en samenwerkingsovereenkomsten
  • Gespreksverslagen
  • Inhoud van communicatie
Reden van vastlegging:
Meestal verwerkt XPACT training & coaching je persoonsgegevens op jouw verzoek. Bijvoorbeeld om je vraag te kunnen beantwoorden of om de gevraagde service of diensten te kunnen leveren. Een andere reden om je gegevens te verwerken is vanwege een wettelijke verplichting, hierbij kun je denken aan een controle van de belastingdienst.

Wat zijn de juridische gronden?

Volgens de privacywetgeving moet XPACT training & coaching zeggen welke ‘juridische gronden’ hij heeft om je gegevens te gebruiken.
De allerbelangrijkste vindt XPACT training & coaching jouw toestemming. Alleen met jouw toestemming mag XPACT training & coaching je bijvoorbeeld marketing- en promotiemateriaal of een nieuwsbrief sturen. Je hebt altijd het recht om je eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken.

XPACT training & coaching verwerkt ook gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst. Je hebt een product of dienst bij ons besteld en XPACT training & coaching zorgt er voor dat deze op de juiste/afgesproken locatie geleverd wordt.

Ook op basis van wettelijke verplichting verwerkt XPACT training & coaching je persoonsgegevens. Zoals voor de belastingaangifte.

Als laatste kan XPACT training & coaching je gegevens gebruiken bij gerechtvaardigd belang. Dat betekent dat hij jou de meest optimale, persoonlijke service wilt verlenen. Denk hierbij aan een evaluatie na een coachingstraject of een tevredenheidsonderzoek na het verlenen van een dienst. Bij het vaststellen van dit gerechtvaardigd belang worden altijd jouw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens afgewogen tegen de belangen van pieterblonk.nl

Wie heeft er toegang?
XPACT training & coaching geeft je gegevens alleen door aan andere partijen als dit echt nodig is voor onze dienstverlening. Denk hierbij aan de accountant die ons helpt met de belastingaangifte.

Partijen die van XPACT training & coaching toegang krijgen tot je gegevens mogen deze alleen gebruiken namens pieterblonk.nl. XPACT training & coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden tenzij je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Hoe veilig zijn je gegevens?
Wanneer XPACT training & coaching je gegevens krijgt, dan zorgt hij ervoor dat ze beveiligd zijn tegen verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik. XPACT training & coaching slaat je gegevens op in verschillende (online) databases en hanteren hiervoor beveiligingsmaatregelen zodat niemand er zomaar bij kan.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
Het korte antwoord is: niet langer dan noodzakelijk. Klinkt lekker simpel, maar hoe werkt dat in de praktijk? XPACT training & coaching houdt bepaalde termijnen aan, waarna hij je gegevens verwijderd. Dit zijn ze:

Van de Belastingdienst moet XPACT training & coaching zijn administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren.

Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketing- en promotiemateriaal, dan bewaart XPACT training & coaching die toestemming 5 jaar lang. Als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaart XPACT training & coaching het intrekken van je verzoek ook 5 jaar.

Correspondentie die gerelateerd is aan het afnemen van een product of dienst bewaart XPACT training & coaching 7 jaar. Je vragen die je via e-mail of het contactformulier aan XPACT training & coaching stelt en die niet gerelateerd zijn aan een offerte of het afnemen van een product of dienst bewaart XPACT training & coaching 2 jaar.

Plan van aanpak, reflectie- en evaluatieformulier en samenwerkingsovereenkomst zijn gerelateerd aan het afnemen van de dienst, deze bewaart XPACT training & coaching 7 jaar. Telefoongesprekken worden niet opgenomen of bewaard.

Wat zijn je rechten?
Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens, wil je je gegevens wijzigen, verwijderen of het gebruik beperken? Geen probleem. Laat het XPACT training & coaching weten via info@pieterblonk.nl

XPACT training & coaching wilt zeker weten dat jij écht jij bent. Daarom kan hij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen.

Waar kun je terecht met vragen of klachten?
Zoals gezegd vindt XPACT training & coaching je privacy belangrijk en doet hij er alles aan jouw privégegevens ook echt privé te houden. Als je het idee hebt dat XPACT training & coaching je gegevens niet veilig verwerkt of bewaart, vindt XPACT training & coaching het fijn als je hierover contact met hem opneemt via info@pieterblonk.nl Mocht je niet tevreden zijn kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons